center Maitreja sodobni budizem v Sloveniji

Budistični  Center Maitreja

070 31 45 48

info@kadampa-si.org

kazalo tega spletnega mesta


član Nove kadamske tradicije –
Mednarodne zveve kadamskega budizma

www.kadampa.org

© Center Maitreja 2017

Naš center


Več o ...


Center Maitreja je v bistvu skupnost ljudi, ki si prizadevajo izboljšati življenje, tako sebi kot drugim, s tem, da izboljšajo svoj duh. Glavna metoda za izboljšanje duha je ta, da razvijamo notranji mir, glavna metoda za razvijanje notranjega miru pa je meditacija.

Notranji mir je skrajno pomemben za naš svet: brez notranjega miru ni mogoče ustvariti zunanjega miru in ljudje bodo še naprej doživljali vse hujše probleme zaradi sporov in spopadov v sedanjem svetu. Zato je razvijanje notranjega miru  nujno potrebno za vse ljudi na tem svetu.


Naš center se imenuje po Maitreji, ki se je pojavil pred 2.500 leti kot eden glavnih Budovih učencev. Maitreja je tudi Buda ljubeče dobrote, ki mu je najdražja želja ta, da bi bili vsi ljudje srečni in prosti trpljenja. 

V podobah, tako kot tu na desni, pogosto vidimo, kako Maitreja sedi na stolu namesto v običajnem meditacijskem položaju: to simbolizira, da ima tesno povezavo z našim sodobnim svetom in ima posebno moč pomagati ljudem tega sveta, da najdejo mir in srečo. To je tudi cilj našega centra.

Poseben pomen ima tudi drža Maitrejevih rok, znana kot "drža učenja Darme". Darma so Budovi nauki in še posebej naša notranja spoznanja teh naukov. Veliki budistični Mojster je rekel: "Ko vstanejo spoznanja Darme znotraj našega duha, pride mir. Z mirnim duhom ni osnove za nezadovoljstvo." 


To simbolizira tudi znak našega centra (na desni). Znak predstavlja kolo Darme – simbol budizma na splošno – ki ima v sredini srce ljubezni in dobrote, in, kakor sonce, izžareva Budovo modrost, tako da vsi ljudje prejemajo blagoslove ljubezni in sreče.

Naš center je del Nove Kadamske Tradicije mahajanskega budizma (NKT), globalnega združenja, ki ga sestavlja več kot tisoč meditacijskih centrov in skupin in ki je razširjeno po vsem svetu (International Kadampa Buddhist Union – Mednarodno združenje kadamskega budizma).


Tako kot pri vseh centrih NKT je naš glavni učitelj Častiti Geše Kelsang Gyatso, izpopolnjeni budistični Mojster, ki je ustanovitelj in prvi Duhovni voditelj NKT.

V Centru sta dva redna učitelja:

Božena Činkole je bližnja učenka gešeja Kelsanga in prakticira že več kot 20 let pod njegovim vodstvom. Študirala je najprej 13 let v Angliji, zdaj pa na Posebnem učiteljskem programu z gen-la Kelsangom Thubtenom in tudi na Mednarodnem učiteljskem programu. Uči Budadarmo in meditacijo že od 1993. leta v različnih Evropskih deželah. Znana je po svoji simpatičnosti, skromnosti in modrosti in še posebej po svoji prisrčni želji, da bi drugim pomagala doseči mir in srečo.
Geše Kelsang Gyatso

Andrew Crompton

Božena Činkole

Andrew Crompton je izkušen učitelj in dolgoletni vaditelj meditacije, znan po svojem obširnem razumevanju in po sposobnosti, da zna natančno in preprosto razložiti tudi najbolj globoke ideje v budizmu. Andrew študira in se izpopolnjuje na mednarodnih učiteljskih programih že več kot 20 let pod vodstvom svojega Učitelja gešeja Kelsanga Gyatsa. Učil je že v več evropskih deželah in cenijo ga zaradi njegove odprtosti in ljubeznivosti. Zdaj je Redni učitelj v Ljubljani.