center Maitreja sodobni budizem v Sloveniji

Budistični  Center Maitreja

070 31 45 48

info@kadampa-si.org

kazalo tega spletnega mesta


član Nove kadamske tradicije –
Mednarodne zveve kadamskega budizma

www.kadampa.org

© Center Maitreja 2017

Temeljni program je namenjen predvsem tistim, ki imajo že nekaj izkušenj v meditaciji in ki si prizadevajo za globlje razumevanje in praktično spoznanje Budovih mahajanskih naukov, da bi tako napredovali na poti do stalnega miru in zadovoljstva zaradi sebe in drugih. Program je primeren tudi za začetnike.

 

Obstajajo trije razlogi, zakaj je potrebno študirati in vaditi Budove nauke, Darmo: da bi razvili modrost, gojili dobrosrčnost in ohranjali mirno stanje duha. Če se ne bomo trudili razviti modrosti, ne bomo nikoli spoznali dokončne resnice – resnične narave stvarnosti. Čeprav si želimo srečo, nas naša nevednost vodi v nekrepostna dejanja, ki so glavni vzrok vsega našega trpljenja. Če ne gojimo dobrosrčnosti, naša sebična motivacija uničuje složnost in dobre odnose z drugimi. Nimamo miru in ne priložnosti doseči čisto srečo. Zunanji mir ni mogoč brez notra­njega miru. Če ne ohranjamo mirnega stanja duha, nismo srečni, četudi imamo idealne pogoje. Po drugi strani pa smo srečni, kadar je naš duh miren, čeprav so zunanje okoliščine neprijetne. Zato je razvoj teh lastnosti skrajnega pomena za našo vsakdanjo srečo.

Zakaj potrebujemo Temeljni program?

Na Temeljnem programu imamo priložnost poglobiti svoje razu­mevanje in izkušnje budizma s sistematičnim študijem šestih tekstov gešeja Kelsanga Gyatsa (v slovenskem prevodu):

  1. Radostna pot obilne sreče – komentar k Atiševim naukom o Lamrimu, stopnjah poti do razsvetljenja.
  2. Vseobsegajoče sočutje – komentar k Urjenju duha v sedmih točkah Bodisatve Čekave.
  3. Z osmimi koraki do sreče – komentar k Osmim kiticam urjenja duha Bodisatve Langri Tangpe.
  4. Srce modrosti – komentar k Srčni sutri.
  5. Velikega pomena – komentar k Vodniku po življenjski poti Bodisatve Bodisatve Šantideve.
  6. Kako razumeti svoj duh – podrobna razlaga duha, na osnovi del budističnih učenjakov Darmakirtija in Dignage.

Kaj študiramo na Temeljnem programu?

Ponavadi ima Temeljni program tedensko dve srečanji po eno ali poldrugo uro. Vsako srečanje vključuje pripravljalne prakse, meditacijo, razlago in diskusijo. Vsako četrto srečanje je skupinska diskusija.

Sistematično in praktično študiramo specifične strani iz knjige, ki je predmet tekočega tečaja. Udeleženci se prijavijo za določen tečaj, ki obsega ali celotno knjigo ali, v primeru daljših knjig, določen del knjige.

Vaditelji se obvezujejo, da se bodo – po svojih najboljših močeh – udeležili vseh srečanj, da bodo študirali vestno, in da bodo opravili izpit na koncu tečaja.

Temeljni program kadamskega budizma

“Včasih imamo občutek, kot da je Darma tam, mi pa tu. Težko združimo Darmo s svojim vsakdanjim življenjem, in tako je ne moremo uporabiti za reševanje svojih problemov.

Zakaj je tako? Razlog je ta, da se Darme ne učimo sistematično po posebno izdelanem študijskem programu. Brez tega si nikakor ne bomo pridobili globokega in trdnega spoznanja Darme in naša modrost ne bo nikoli popolnoma dozorela.”

– geše Kelsang Gyatso

Kako študiramo na Temeljnem programu?

Kako se vpišem na Temeljni program?

Potrebna je predhodna prijava. Kontakt:

Sedanja tema

Trenutni študiramo “Z osmimi koraki do sreče”. V tej knjigi Geše Kelsang v glavnem razloži budistično prakso, “urjenje duha” (“lodžong” v tibetanščini), s katero gojimo v svoji zavesti oba temelja poti do razsvetljenja: dobrosrčnost in modrost. Dobrosrčnost nam prinaša trajno srečo v odnosih do drugih in modrost nam prinaša rešitev vseh problemov. Oba sta združena v tej radostni in globoki praksi.

Termini

Temeljni program poteka

ob sredah, 17.30 - 19.00

v naših prostorih na Tržaški 2, Ljubljana